Kloakmester

Vi er autoriseret kloakmester og udfører alle opgaver inden for områder.

 • Reparation og udbedring af skader
 • Tv-inspektion
 • Rottesikring og service af disse
 • Slamsugning- og spuling
 • Kloakseparering
 • Bortledning af overfladevand
 • Etablering af kloakker ved ny -og ombyg
 • Nedsivnings anlæg
 • Minirenseanlæg
 • Grundvandssænkning
 • Omfangsdræn
 • Forsikrings skader
 • Servicering af kloakpumper
 • Vi sørger for korrekt dokumentation og indsendelse til de pågældende myndigheder.

 

 

Har vi fanget din interesse og har du en opgave vi kan hjælpe dig med

så ring til os på telefon: 98 58 56 04 eller kontakt os via nedenstående kontaktformular: