Send en besked
Ring os op

Rottebekæmpelse i Nordjylland

Rotter er sky og vagtsomme dyr, som mest er aktive om natten. Det er derfor langtfra sikkert, at du vil se en levende rotte, selvom der faktisk er et rotteproblem på din grund eller i dit hus. Det er derfor de indirekte tegn på rotter, som du skal holde øje med. Ser du først rotter fremme om dagen, er det tegn på, at problemet er alvorligt. CK-Maskiner hjælper med rottebekæmpelse i Nordjylland.

Tegn på at søge hjælp til rottebekæmpelse:

 • Støj
  Støj på loftet eller under gulvet kan i nogle tilfælde skyldes husmår, men hvis der er tale om gnavelyde, hvin og skrig, er der helt sikkert tale om rotter. Rottestøj kan også komme fra vægge eller hulmure.
 • Lugt
  Rottelugten er skarp og ubehagelig, som en blanding af kloak og grisestald. Lugten er især stærk i nærheden af reden.
 • Rotteekskrementer
  Rotter efterlader deres ekskrementer på særlige steder og sjældent spredt tilfældigt rundt omkring. Fra voksne rotter er de typisk ca. 17 mm lange og 6 mm tykke.
 • Huller udendørs
  Dukker der umotiverede huller op, uden at der ligger opskrabet jord omkring dem, eller synker jorden over kloakledninger, kan det være tegn på gange gravet af rotter. Gravearbejdet kan også underminere underlaget under fliser og belægninger.
 • Løbespor
  Hvor rotten færdes, afsætter den en fedtet, brunlig belægning, som består af en blanding af kirtelsekret og urin. Sporene afsættes på rottens faste ruter, på bjælker, langs vægge og på rør og kabler.
 • Huller indendørs
  Rotterne kan gnave sig igennem de fleste materialer i paneler, vægge og gulve. Små runde huller er tegn på rotter. Hold især øje med friske afgnavede træspåner og andre materialerester. En rotte kræver kun et hul på 2 cm i diameter for at klemme sig igennem.
 • Rottereder
  Rederne består som nævnt af stumper af forhåndenværende materialer, og de vil være at finde på uforstyrrede steder i hulrum under gulvene eller andre steder, men kan også være skjult i affaldsdynger eller blandt materialer, som ikke har været rørt længe.
  Hvis vinteren er mild, eller rotten kan flytte indendørs, kan den formere sig hele året. En rottehun kan få tre til syv kuld på et år, hvert bestående af op til 12 unger. Ét rottepar bliver nemt til 50 rotter på bare et år, hvis de får de rigtige betingelser,
  Forsøg har vist, at et rottepar kan blive til så mange som 862 på et år.

Gode råd for rottebekæmpelse

 1. Få tjekket, at kloakker, afløb og toiletter er intakte.
 2. Lad en kloakmester lave tv-inspektion ved mistanke om defekte kloakrør.
 3. Overlad kloakarbejde til en autoriseret kloakmester.
 4. Få evt. en autoriseret til at montere rottestop på kloakrøret
 5. Få monteret metalnet over faldstammeudluftning.
 6. Lad aldrig kloakrør og faldstammer stå åbne, prop dem korrekt til.
 7. Luk altid gamle, ubenyttede kloak- og afløbsrør helt inde ved hovedledningen. “Døde” kloakrør er rigtig gode rottereder.
 8. Skru metalriste i gulvafløb fast.
WiseTrap​
WiseBox
WiseCam

Rottebekæmpelse i kloak og hjem

Som autoriseret kloakmester i nærheden af Hadsund og Mariager, kan vi tilbyde dig rottebekæmpelse i Nordjylland, hvis du har problemer med rotter i din kloak eller i dit hjem. Vi har stor erfaring som rottefænger, og vi kan derfor hjælpe dig med rottebekæmpelse, uanset om har fundet rotter i dit hjem, eller vil forebygge mod rotter og andre skadedyr.

Vi tilbyder vores hjælp til både private, erhverv og boligforeninger og sørger for, at du ikke længere skal døje med rotter. Vi har en lang række forskellige og yderst effektive løsninger.

​Det er i din egen interesse at komme af med rotterne, da de ofte er skyld i gener såsom: rotteplage, smittefare, fugt, svamp og lugtgener, og det kan desuden medføre dyre reparationer for ejeren.

Rottefænger til effektiv rottebekæmpelse

Det findes ikke noget værre end at have rotter i ens hjem. Det er vi helt enige i, og derfor kan vi hjælpe dig af med rotterne igen.

Som entreprenør er vi ikke uvant med at støde på rotter i forskellige miljøer. Vi bruger flere forskellige metoder til rottebekæmpelse, og du vil opleve effekten af vores skadedyrsbekæmpelse med det samme.​

“Jamen rottebekæmpelse, hvordan?”
Vi sætter rottespærrer op til huse, og en af vores kloakmestre kommer med ud med et kloak tv, kaldet et WiseCam. Dette bruges til at fastlægge, hvor i kloaksystemet rotterne forekommer, og er en stor hjælp til vores rottebekæmpelse.

​Blandt vores mange løsninger har vi en WiseTrap rottefælde, som sætter helt nye standarder for hurtig og effektiv rottebekæmpelse. En fældeenhed samt en elektronisk styring sørger for, at du undgår problemer med rotter fremover.

Det er din borgerpligt at meddele rotteforekomst

Døjer du med rotter i din kloak og evt. i dit hjem?
Så kontakt os med det samme på telefon 98 58 56 04 eller via nedenstående kontaktformular, inden det er for sent.

​Vi kører ud til dig, hvis du bor i området fra Hobro og op til Aalborg, og står for hele rottebekæmpelsen. Vi kører ikke igen, før vi er helt sikre på, at vores arbejde er gjort til perfektion, og du vil være uden rotter fremover.​ Se vores forskellige metoder til rottebekæmpelse herunder.